Odpowiedzi

Najlepsza Odpowiedź!
2009-12-25T16:07:17+01:00
Wiedza genetyczna wykorzystywana była przez człowieka jeszcze zanim Mendel sformułował prawa dziedziczności, a pochodziła z prostych obserwacji zwierząt i roślin. Ponieważ większość roślin uprawianych i zwierząt hodowlanych wywodzi się od swoich dzikich przodków wiadomo, że to właśnie w wyniku licznych zabiegów dokonywanych przez ludzi mamy krowy dające dużo mleka, zboża o większej liczbie ziaren w kłosach oraz buraki zawierające więcej cukru. Takie zmiany możliwe były dzięki prowadzonej przez człowieka selekcji, czyli dobieraniu do rozrodu tych osobników, które miały cechy bardzo korzystne.
Warunkiem udanej selekcji było utrwalenie tych cech, czyli dziedziczenie i przekazywanie ich swojemu potomstwu. W ten sposób człowiek wyhodował np. pomidory o smacznym miąższu odporne na choroby, pszenicę o dużych włosach i ziaren. Również niektóre mutacje genowe u roślin powodują powstanie cech korzystnych dla człowieka, np. działając czynnikami mutagennymi uzyskano odmiany kukurydzy o dużych kolbach i ziarnach, odpornych na mróz i choroby. Genetyka ma zastosowanie również w medycynie np. prowadzone są badania odporności bakterii chorobotwórczych na antybiotyki, a także badania nad wirusem AIDS. Wirus ten jest odpowiedzialny za powstanie w organizmie człowieka braku odporności immunologiczny. Po sześciu latach intensywnych badań poznano fragment materiału genetycznego tego wirusa. Jest to kolejny krok do uzyskania szczepionki i leków przeciwko AIDS.