Okok znań wpisz właściwe litery oznaczajace, że dotyczą one odpowiednio: B- bakterii
W- wirusów
P_protistów
Gl- glonów
Gr- Grzybów


1. Ich właściwosci wykorzystuje sie podczas kiszenia ogórkow........
2.Wywołują choroby, na przykład ospę wietrzną.......
3. Niektóre sa źródłem antybiotyków........
4. Wykorzystuje sie je w kosmetologi......
5. Uzywa sie ich do pieczenie chleba.......
6. Wywołuja toksoplazmozę- chorobą groźna szczególnie dla ciężarnych kobiet....

3

Odpowiedzi

2009-12-23T11:53:11+01:00
1. B
2. W
3. GR, B
4. GL
5. GR (drożdże)
6. P
2009-12-23T11:57:31+01:00
1Bakterie
2.Wirusy
3.Grzyby
4.Glony
5.Protisty
6.Wirusy
2009-12-23T11:58:48+01:00