Obserwacje: Tlenek wapnia gwałtownie reaguje z wodą, przy czym wydziela się duża ilość ciepła. Uniwersalny pap. wskaźnikowy barwi się na zielono.

Wniosek:/...............................................................
Równanie reakcji:......................................................


POMOCY... ;)

2

Odpowiedzi

Najlepsza Odpowiedź!
2009-12-23T12:18:42+01:00
Obserwacje: Tlenek wapnia gwałtownie reaguje z wodą, przy czym wydziela się duża ilość ciepła. Uniwersalny pap. wskaźnikowy barwi się na zielono.

Wniosek: W wyniku reakcji powstała zasada wapniowa.
Równanie reakcji: CaO + H₂O → Ca(OH)₂
38 4 38
  • Użytkownik Zadane
2009-12-23T12:21:40+01:00
Równanie reakcji: CaO + H2O ----> Ca(OH)2 (+ ciepło)

Wniosek : Ca(OH)2 barwi uniwersalny papierek na kolor zielony czy powstały roztwór to wodorotlenek(lub że Cao barwi uni. pap. na kolor zielony czyli ma charakter zasadowy)
34 3 34