Instrukcja Katarzyny II, 1766 r.
Cesarz rosyjski jest monarcha samowładnący, albowiem żadna inna, jak tylko ta, nie dzieląca się i szczególna w jego osobie władza nie może skutkować w potrzebę i przyzwoitość rozciągłości tak obszernego cesarstwa. Państwo tak obszerne wymaga rządu jednowładnego, w tej osobie, która nim rozporządza. [...] Przydać tu jeszcze należy, iż nieporównanie jest lepiej być posłusznym prawu pod jednym tylko panem, niż zależeć od wielu.

Pytania, zadania, problemy:
1. Jaki był zakres władzy cesarza rosyjskiego i w jaki sposób ją uzasadniano?

1

Odpowiedzi

Najlepsza Odpowiedź!
2009-12-23T19:28:08+01:00
Zakres władzy był nieograniczony, ponieważ lepiej być posłusznym prawu pod jednym tylko panem, niż zależeć od wielu.