Dwaj uczniowie, wysoki i niski , wyszli jednocześnie z tego samego domu do szkoły. Jeden z nich miał krok o 20 % krótszy od kroku drugiego ucznia, ale za to zdążył zrobić w tym samym czasie o 20% więcej kroków. Który z nich przybył wcześniej do szkoły?Wyjaśnijcie jak to zrobiliście (podajcie obliczenia)

1

Odpowiedzi

Najlepsza Odpowiedź!
2009-12-28T02:00:22+01:00
Domu do szkoły. Jeden z nich miał krok o 20 % krótszy od kroku drugiego ucznia, ale za to zdążył zrobić w tym samym czasie o 20% więcej kroków. Który z nich przybył wcześniej do szkoły?

długość kroku:
1. = x
2. = 120%x

ilość kroków:
1. = 120% y
2. = y

Wyobraź sobie np. że ten pierwszy miał krok 100cm, a ten drugi 120cm
ten pierwszy zrobił 120kroków, a ten pierwszy 100

120kroków * 100cm = 12000
100kroków * 120cm = 12000

przebyli taką samą drogę.

A tutaj obliczenia do danych z zadania:

120%=120/100=1,2

przebyta droga pierwszego:

x* 120% * y = x*y*1,2

drugiego:

120%*x*y = x*y*1,2

widzimy, że wyniki takie same, czyli do szkoły przyszli równo. :)
2 3 2