Wymien przynajmniej 8 gatunków roślin, które sa jednoczęsnie przydatne dla środowiska i pożyteczne dla całego ekosystemu.
Podaj również uzasadnienie oraz funkcje.

Upominam, jeżeli ktoś da odpowiedz do zadania tylko po to by dabić soebie punkty zgłoszę do jako spam. Daję dużo punktów, oczekuję sensownych odpwoedzi.

3

Odpowiedzi

Najlepsza Odpowiedź!
2009-12-23T14:53:15+01:00
Rośliny przydatne dla środowiska i pożyteczne dla całego ekosystemu to:

1. Rosiczka (mięsożerna)
-wzbogaca gleby nie zasobne w azot.
2. Jabłoń (kwiaty i owoce)
-źródło pokarmu dla owadów i zwierząt.
3. Dęby (duże drzewa)
miejsce zamieszkania dla wielu gatunków zwierząt.
4. Buki (lasy)
-ochrona przed jałowieniem gleb.
5. Klony (lasy)
-ochrona przed niszczącymi powodziami.
6. Topola (zielone liście)
-wzbogaca powietrze w tlen niezbędny dla zwierząt.
7. Glony (zielone)
-umożliwiają oddychanie rybą.
8. Trawy (byliny)
-chronią gleby przed wysuszeniem.
2009-12-23T15:53:36+01:00
1.Torfowce - zapobiegają powodziom
2. Buk - wykorzystywany jest w budownictwie ale również zapewnia ludziom tlen
3.Świerk - wykorzystywany jest w budownictwie ale również zapewnia ludziom tlen
4. Jabłoń - zapewnia pożywienie dla zwierząt
5. Kaktusy - pobierają wodę,a później zapewniają zwierzętą dostęp do niej (czsami)
6. Rosiczka - zabija niektóre szkodliwe zwierzęta
7. Dzbanecznik - zabija niektóre szkodliwe owady
8. Widłaki - są wykorzytywane w medycynie,lecz są również pokarmem dla niektórych zwierząt
1 4 1
2009-12-23T16:50:19+01:00
1. Torfowce - pochłaniają nadmierną wilgoć ze środowiska zapobiagają powodzią ; są surowcem spożywczym ;
2. Glony - umożliwiają oddychanie zwierząt podwodnych ; są przydatne w kosmetologii i są wykorzystywane w medycynie
3. Buk - wchłania dwutlenek węgla, oddaje tlen do środowiska
4. Dąb - oddaje do środowiska tlen, jest używany w medycynie i budowniectwie
5. Jarzębina - zapewnia pokarm dla zwierząt
6. Trawy - chronią glebę przed nadmiernym wysuszeniem.