Odpowiedzi

2009-09-15T15:52:46+02:00
Suwerenność zewnętrzna, czyli niezależność od innych państw/narodów itp. W dzisiejszych czasach żaden kraj nie posiada pełnej suwerenności zewnętrznej. Wyzbywa się jej świadomie uczestnicząc w różnych organizacjach międzynarodowych, aby zyskiwać w ten sposób sojuszników lub określone profity. Polska n.p. będąc członkiem Unii Europejskiej musi osiadać prawodawstwo zgodne z jej dyrektywami. Będąc członkiem NATO musi prowadzić określoną politykę zagraniczną i militarną. Będąc członkiem ONZ musi n.p. się sugerować zaleceniami WHO, czy tez przestrzegać praw człowieka. Każda umowa międzynarodowa, którą podpisujemy ogranicza naszą suwerenność zewnętrzną. Ale z drugiej strony jakiś jej odsetek Polska posiada, gdyż zawsze może wystąpić z ONZ, Unii, czy też NATO, jednak w dzisiejszych czasach gospodarki światowe i polityka są tak ściśle połączone, że trzeba się wyrzec dużej cześci suwerenności zewnętrznej, aby państwo mogło egzystować
1 5 1
2009-09-15T17:14:27+02:00
Nikt nie ma wątpliwości, że media powinny być niezależne od władzy, sponsorów i wydawców. W dzisiejszym świecie ciężko niestety redaktorom, dziennikarzom wyzbyć się całkowicie tych wpływów ponieważ gdyby stracili wsparcie finansowe rządu czy w przypadku mediów prywatnych – sponsorów i inwestorów, sami nie mogliby utrzymać własnych stacji radiowych i telewizyjnych czy też czasopism. Dlatego uważam, że istnienie w pełni niezależnych masmediów jest niemożliwe.
2 2 2