Odpowiedzi

2009-12-23T14:45:49+01:00
1)
mNH₃= 68g
MNH₃= 17g/mol (odczytujemy z układu okresowego 14g/mol + 3×1 g/mol= 17 g/mol)

68g -- x dm³ (ile dm³ zajmuje 68g)
17g -- 22,4 dm³ (tyle dm³ zajmuje NH₃ w w.n.)
x= 89,6dm³

MNH₃-masa molowa NH₃
w.n.- warunki normalne

2)mCl₂= 700g
MCl₂= 71g/mol (bo 35,5g/mol + 35,5g/mol= 71 g/mol)

700g -- xdm³
71g -- 22,4dm³
x≈220, 85 dm³

tak samo jak w powyższym przykładzie

3)
V N₂O₅= 56 dm³
MN₂O₅= 108g/mol (bo 2×14g/mol + 5× 16 g/mol = 108g/mol)

xg -- 56dm³ (ile gram mieści się w 56dm³)
108g -- 22,4dm³ (tyle mieści się w w.n.)
x= 270g