Odpowiedzi

Najlepsza Odpowiedź!
2009-12-23T15:33:54+01:00
1. Systemy ustrojowe, które znali Grecy:
Demokracja - rządy większości. Jest to forma ustroju, która po raz pierwszy wystąpiła w polis ateńskiej.
Oligarchia - sprawowanie władzy przez niewielką grupę ludzi. Ta forma rządów panowała między innymi w Sparcie.
Tyrania - rządy sprawowane przez tyrana, który ma nieograniczoną władzę. Przykładem może być tyrania na Sycylii.

2. Podobieństwa:
Najwyższą władzą było Zgromadzenie Ludowe.
Różnice:
W demokracji ateńskiej władzę sprawowała większa ilość osób.