Odpowiedzi

2009-12-23T16:12:22+01:00

Ta odpowiedź została oznaczona jako zweryfikowana

×
Zweryfikowane odpowiedzi zostały sprawdzone przez ekspertów, dlatego mamy pewność, że są prawidłowe i bezbłędne. Od dawna na zadane.pl znajdziesz tysiące poprawnych odpowiedzi, które zostały sprawdzone przez moderatorów (najbardziej zaufanych członków naszej społeczności).
Praca organiczna - założenie, wg którego różne klasy społeczne, różne zawody miały tworzyć jednolity organizm państwowy dzięki współpracy, uzupełnianiu się, synergii

Praca u podstaw - kształcenie ludzi biednych, dzięki któremu mogliby oni wyjść z ubóstwa i stać się wartościowymi, produktywnymi obywatelami

Utwory: Lalka (Wokulski pomaga biednym ludziom znaleźć pracę, tworzy spółkę handlową, dzięki której różne klasy przyczyniają się do wzrostu dobrobytu)

Ludzie Bezdomni (Judym, sam wywodzący się z biedoty, poświęca swoje życie pracy dla ludzi ubogich)

Nad Niemnem (młody Korczyński wprowadza w życie idee pozytywizmu, dążąc do zgody między ojcem a biednymi chłopami; uczy ich również rzeczy przydatnych w ich pracy)
75 4 75