Puls życia 3 (biologia - gimnazjum)

ćw. 5,6 str. 29

5. Obok zdań zawierających prawdziwe informacje wpisz literę P, a obok zawierających fałszywe informacje - literę F.

a) Mutacje genowe wywołują zmiany w liczbie chromosomów.
b) Błędy powstałe podczas replikacji prowadzą do mutacji genowych.
c) Badania prenatalne pozwalają na wczesne wykrycie chorób dziedzicznych.
d) Analiza kariotypu pozwala na wczesne wykrycie mukowiscydozy.
e) Proces klonowania wykorzystuje się do transplantacji narządów.
f) Organizmy, którym zmieniono strukturę chromosomów, określa się jako zmodyfikowane genetycznie.

6. Uzupełnij zdania, korzystając z podanych pojęć.
___________________________________________________
badania prenatalne, mutacja genowa, choroby genetyczne,
organizmy transgeniczne, mutacje, czynniki mutagenne.
___________________________________________________

W prawidłowo zbudowanych genach nagle mogą pojawić się ............... . Większość z nich została wywołana przez .................... . Gdy zmianie ulegnie materiał genetyczny na poziomie DNA, mówimy o ............. .............. . Mutacje często są przyczyną ........ ............ . Większość z nich można wykryć poprzez .................... ............... , jeszcze w okresie życia płodowego.

3

Odpowiedzi

Najlepsza Odpowiedź!
2009-12-23T16:24:22+01:00
1.
F
F
P
P
F
P
2.
mutacje, czynniki mutagenne,mutacji genowej, chorób genetycznych, badania prenatalne
6 4 6
2009-12-23T16:31:23+01:00
Zad 6
organizmy transgemiczne
czynniki mutagenne
mautacja genetyczna
choroby genetyczne
badania prenatalne
zad 5
F
P
P
F
F
P
6 3 6
2009-12-23T16:31:33+01:00
Zad.5

Fałsz
Fałsz
Prawda
Prawda
Fałsz
Prawda

zad.6

mutacje,
czynniki mutagenne,
mutacji genowej,
chorób genetycznych,
badania prenatalne
8 3 8