Przeczytaj zdania i wpisz literę P przy prawdziwych lub literę F przy fałszywych.W zdaniach Fałszywych przekreśl błędne sformułowania i popraw je

-Azot jest łatwo palny
-Azot stanowi 50% objętościowych powietrza
-Azot zaliczany jest do stałych składników powietrza
-Zanieczyszczenia powietrza powodują m.in.tlenek azotu,tlenki siarki i pyły
-powietrze jest związkiem chemicznym tlenu i azotu
-Azot jest używany w produkcji kwasu siarkowodorowego
-Tlen i azot są jedynymi składnikami powietrza
-Ciekły azot służy do szybkiego zamrażania

3

Odpowiedzi

Najlepsza Odpowiedź!
2009-12-23T16:43:41+01:00
1.) F
2.) F, stanowi 78%
3.)P
4.)P
5.)F, jest to mieszanina gazów tlenu-21%, azotu-78%, innych gazów(np. argonu, wodoru) -1%
6.)F
7.)F
8.)P
101 4 101
2009-12-23T17:37:10+01:00
Pierwsze F1
drugie F
trzecie P
czwarte P
piąte F
szóste F
siódme F
ósme P
48 3 48
2009-12-23T19:22:45+01:00