Notatka z lekcji o Kraju Sumerów

Osiedlili się na tych ziemiach na początku.......p.n.e.Nie stworzyli jednego państwa lecz kilka.........Do najważniejszych osiągnięć mieszkańców Sumerów zalicza się stworzenie............Z kolei wynalezienie.............wpłynęło na rozwój transportu


1)Wstaw znak x w kratki obok zdań opisujących funkcje rzek które największym stopniu przyczyniło się do rozwoju pierwszych cywilizacji

*Wylew rzek zmuszały do otaczania miast murami obronnymi
*Wyznaczały naturalne granice państw i utrudniały atak wrogom
*Zapewniały dostęp do wody dzięki czemu powstały duże osady
*Umożliwiały wytarzania taniej energii elenktycznej
*Stanowiły dogodne szlaki komunikacyjne i handlowe,dzięki którymi miast mogły się rozwijać i bogacić
*Muł nanoszony wody rzek użyźniał ziemię co zapewniało obfite plony

2)Wybierz jedno z dokonań i napisz w jaki sposób przyczyniło się do rozwoju cywilizacji sumerskiej

a)Monety....................................................
...............................................Zadanie 3

Notatka lekcji o Babilonii i Asyrii

W ten sposób powstał najstarszy zachowany do dziś ...............................,w którym stosowano zasadę,,oko za.......,ząb za............Jego tekst wyryto na kamiennej..........aby każdy mógł się z nimi zapoznać.W czasie rządów króla babilońskiego na północy Mezopotamii zaczęło rozwijać się państwo asyryjskie,którego głównymi ośrodka były miasta ..............i.............Okres największej świetności Asyrii przypada na panowanie.................Swą potęgę kraj zawdzięczał znakomicie zorganizowanej ............W jej skład wchodziły oddziały piechoty,...........oraz.........

2

Odpowiedzi

2009-12-23T19:56:11+01:00
Notatka z lekcji o Kraju Sumerów

Osiedlili się na tych ziemiach na początku 4000 p.n.e.Nie stworzyli jednego państwa lecz kilka miast.Do najważniejszych osiągnięć mieszkańców Sumerów zalicza się stworzenie pisma .Z kolei wynalezienie koła wpłynęło na rozwój transportu


1)Wstaw znak x w kratki obok zdań opisujących funkcje rzek które największym stopniu przyczyniło się do rozwoju pierwszych cywilizacji

*Wylew rzek zmuszały do otaczania miast murami obronnymi
*Wyznaczały naturalne granice państw i utrudniały atak wrogom x
*Zapewniały dostęp do wody dzięki czemu powstały duże osady x
*Umożliwiały wytarzania taniej
energii elenktycznej
*Stanowiły dogodne szlaki komunikacyjne i handlowe,dzięki którymi miast mogły się rozwijać i bogacić x
*Muł nanoszony wody rzek użyźniał ziemię co zapewniało obfite plony x

2)Wybierz jedno z dokonań i napisz w jaki sposób przyczyniło się do rozwoju cywilizacji sumeryjskiej

KOŁO
Zarówno garncarskie, jak i wykorzystywane w transporcie, przyczyniły się do zwiększenia wydajności rzemieślników sumeryjskich, jak i do rozwoju innych kultur, sztuki, handlu i ekonomii.

PS monety nie były wynalazkiem Sumerów tylko Greków lub Fenicjan, dla ścisłościZadanie 3

Notatka lekcji o Babilonii i Asyrii

W ten sposób powstał najstarszy zachowany do dziś kodeks prawa,w którym stosowano zasadę,,oko za oko ząb za.....ząb.......Jego tekst wyryto na kamiennej.....steli.....aby każdy mógł się z nimi zapoznać.W czasie rządów króla babilońskiego na północy Mezopotamii zaczęło rozwijać się państwo asyryjskie,którego głównymi ośrodka były miasta ....Niniwa..........i....Aszur.........Okres największej świetności Asyrii przypada na panowanie...Tigletpiesara..............Swą potęgę kraj zawdzięczał znakomicie zorganizowanej ..armii..........W jej skład wchodziły oddziały piechoty,...rydwany........oraz...konnica......
26 4 26
Najlepsza Odpowiedź!
2009-12-23T20:16:57+01:00
Osiedlili się na tych ziemiach na początku 4000 p.n.e.Nie stworzyli jednego państwa lecz kilka MIAST- PAŃST, CZYLI POLIS .Do najważniejszych osiągnięć mieszkańców Sumerów zalicza się stworzenie PISMA. Z kolei wynalezienie KOŁA wpłynęło na rozwój transportu.*Wylew rzek zmuszały do otaczania miast murami obronnymi X
*Wyznaczały naturalne granice państw i utrudniały atak wrogom X
*Zapewniały dostęp do wody dzięki czemu powstały duże osady
*Umożliwiały wytarzania taniej energii elenktycznej
*Stanowiły dogodne szlaki komunikacyjne i handlowe,dzięki którymi miast mogły się rozwijać i bogacić X
*Muł nanoszony wody rzek użyźniał ziemię co zapewniało obfite plony X


Sumerowie stworzyli pismo - najpierw obrazkowe, potem klinowe. Następnie rozwijało się z biegiem czasu i tak do dziś.


W ten sposób powstał najstarszy zachowany do dziś KODEKS HAMMURABIEGO ,w którym stosowano zasadę,,oko za OKO, ząb za ZĄB. Jego tekst wyryto na kamiennej PŁYCIE- STELI, aby każdy mógł się z nimi zapoznać.W czasie rządów króla babilońskiego na północy Mezopotamii zaczęło rozwijać się państwo asyryjskie,którego głównymi ośrodkami były miasta BABILONII i ASYRII .Okres największej świetności Asyrii przypada na panowanie SARGONA II WIELKIEGO.Swą potęgę kraj zawdzięczał znakomicie zorganizowanej ARMII .W jej skład wchodziły oddziały piechoty, KAWALERII oraz PROCARZY I ŁUCZNIKÓW.

53 4 53