Wpisz w odpowiednie miejsca schematu litery odpowiadające opisom kolejnych etapów powstawania opadu.
A. Opad deszczu lub śniegu.
B. Tworzenie się kropel wody lub kryształków lodu.
C. Wilgotność względna osiąga poziom 100%.
D. Parowanie.
E. Powstawanie chmur.
F. Kondensacja pary wodnej.

Schemat:
D --> ? --> F --> ? --> ? --> ?

3

Odpowiedzi

2009-12-23T20:05:25+01:00
Wpisz w odpowiednie miejsca schematu litery odpowiadające opisom kolejnych etapów powstawania opadu.
A. Opad deszczu lub śniegu.
B. Tworzenie się kropel wody lub kryształków lodu.
C. Wilgotność względna osiąga poziom 100%.
D. Parowanie.
E. Powstawanie chmur.
F. Kondensacja pary wodnej.

Schemat:
D --> e --> F -- c --> ?b--a ?
64 3 64
Najlepsza Odpowiedź!
D-->E-->F-->C-->B-->A
175 4 175
Nie powinno być D-E-F-CA-B
Nie jednak D-E-F-B-A-C