Znajdź w dostępnych źródłach informacji przykłady dokonań najwybitniejszego polskiego kartografa, Eugeniusza Romera (1871-1954), w zakresie zastosowania barw na mapach fizycznych. Ustal również, jaki wpływ miały osiągnięcia Eugeniusza Romera na ustalenie przebiegu wschodniej granicy Polski na konferencji w Wersalu w 1919 roku.

Zastosowanie barw na mapach ogólnogeograficznych: ...............................................................................................................................................................................................................................................................

Wpływ na ustalenie przebiegu wschodniej granicy Polski na konferencji w Wersalu w 1919r. : ..................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................

1

Odpowiedzi

2009-12-23T22:15:59+01:00
Eugeniusz Romer był autorem licznych prac z zakresu kartografii, klimatologii, geomorfologii i dydaktyki geografii, m.in.:
Atlas geograficzny (1908),
Geograficzno-statystyczny atlas Polski (1916),
Polski atlas kongresowy (1921),
Powszechny atlas geograficzny (1928),
Ziemia i państwo (1929),
Pogląd na klimat Polski (1938),
Regiony klimatyczne Polski 1949
19 1 19