Odpowiedzi

Najlepsza Odpowiedź!
  • Viet
  • Rozwiązujący
2009-09-15T16:14:52+02:00
Rodzaje liryki: liryka bezpośrednia, liryka pośrednia (przedstawiająca), liryka podmiotu zbiorowego, liryka inwokacyjna, liryka maski, liryka roli. Niektóre rodzaje mogą się łączyć (np. liryka podmiotu zbiorowego z liryką inwokacyjną).
liryka bezpośrednia - określana też mianem liryki osobistej; podmiot występuje w pierwszej osobie, przekazuje wprost swoje uczucia i doznania; rozpoznajemy ją po tym, że używane są zaimki rzeczowne ("ja"), czasowniki w pierwszej osobie ("[ja] czuję", "[ja] czekałam"); w tym rodzaju liryki często możemy utożsamić podmiot liryczny z autorem, zwłaszcza w utworach z epoki romantyzmu, kiedy istniało silne przekonanie o tożsamości "ja" lirycznego i poety.
1 4 1
2009-09-15T16:22:41+02:00
Rodzaje liryki:
-bezpośrednia-bezpośrednio, wprost, w 1 os l.p. "ja" liryczne wyznaje swoje uczucia, przeżycia, myśli
- pośrednia- podmiot liryczny jest bardziej ukryty, nie wyznaje wprost, lecz wyraża swe myśli przez sytuacje, zdarzenia, opisy
-opisowa- uczucia podmiotu lirycznego wyrażane są poprzez opis np. krajobrazu , przedmiotu
- zwrotu do adresata- podmiot liryczny jest wyraźnie obecny, ale swe myśli kieruje do konkretnego adresata
-maski- podmiot liryczny przyjmuje postać np. rośliny, zwierzęcia, rzeczy.
1 4 1
  • dama
  • Początkujący
2009-09-15T16:27:02+02:00
Rodzaje liryki: liryka bezpośrednia, liryka pośrednia (przedstawiająca), liryka podmiotu zbiorowego, liryka inwokacyjna, liryka maski, liryka roli. Niektóre rodzaje mogą się łączyć (np. liryka podmiotu zbiorowego z liryką inwokacyjną).
liryka bezpośrednia - określana też mianem liryki osobistej; podmiot występuje w pierwszej osobie, przekazuje wprost swoje uczucia i doznania; rozpoznajemy ją po tym, że używane są zaimki rzeczowne ("ja"), czasowniki w pierwszej osobie ("[ja] czuję", "[ja] czekałam"); w tym rodzaju liryki często możemy utożsamić podmiot liryczny z autorem, zwłaszcza w utworach z epoki romantyzmu, kiedy istniało silne przekonanie o tożsamości "ja" lirycznego i poety.
1 4 1