Odpowiedzi

Najlepsza Odpowiedź!
2009-12-23T20:53:07+01:00
1dm³ = 1000cm³
75cm₃=5,5mg (v)
750cm³= 55mg
1000cm³ - 750cm³=250 cm³
250÷75=3,(3)
5,5mg×3⅓=16,5+1,8(3)=18,3(3)
55mg+ 18,3(3)mg=73,3(3)mg
73,3(3)≈73,3 albo
73,3(3)≈73
Odp:W 1dm³ wody jest 73mg azotanu


Please o naj :)
2009-12-23T22:09:11+01:00
Normy Unii Europejskiej dopuszczają obecność 44 mg azotanów(v)w 1 dm3 wody przeznaczonej do picia. Oblicz zawartość azotanów(V) w pobranej z rzeki próbce wody
, zawierającej 5,5 mg azotanów w 75 cm3 wody

1L=1000 cm³ ; 75cm³=0,075L

0,075=5,5
1=x

0,075x=5,5
x=73,33 mg

44=100%
73,33=x

44x=7333
x=166,65%

Woda z rzeki zawiera 66.65% azotanów więcej niż przewidują normy
2009-12-23T22:23:07+01:00
Normy Unii Europejskiej dopuszczają obecność 44 mg azotanów(v)w 1 dm3 wody przeznaczonej do picia. Oblicz zawartość azotanów(V) w pobranej z rzeki próbce wody , zawierającej 5,5 mg azotanów w 75 cm3 wody

norma 44mg w 1dm³ wody

w rzece:
5,5mg w 75 cm³
xmg w 1000 cm³ ( 1l=1dm³=1000cm³)
x=5,5*1000/75
x=73,(3)mg

73,(3)mg:44mg≈1,7

W rzece jest ok.1,7 razy więcej azotanów niż przewiduje norma
1 3 1