Uloz w kolejnosci chronologicznej ;
1.Ogloszenie Tez kwietniowych
2.Abdykacja Mikolaja II
3. Atak Boleszewikow na palac Zimowy
4.Zawarcie pokoju Brzeskiego
5. Zamordowanie Mikolaja II wraz z rodzina
6. Ogloszenie Dekretu o ziemi


trudnosci polski w pierwszych latach po odzyskaniu niepodleglosci ;
a) polityczne
b) gospodarcze
c) spoleczne .


DAJE NAJJ : )

1

Odpowiedzi

Najlepsza Odpowiedź!
2009-12-23T23:08:47+01:00
Ad I
1. Abdykacja Mikołaja II - 15.03. 1917 r.
2. Ogłoszenie Tez kwietniowych - 17.04.1917r.
3. Atak Bolszewików na pałac Zimowy - 07.11. 1917 r.
4. Ogłoszenie dekretu o ziemi 08.11. 1917 r
5. Traktat brzeski - 03.03.1928 r.
6. Zamordowanie Mikolaja II wraz z rodzina - 16/17. 07.1918 r.

Ad II
Gospodarcze – występowała olbrzymia inflacja, wobec czego Władysław Grabski przeprowadził reformę skarbowo-walutową zastępując markę złotówką, nowy rząd Wincentego Witosa doprowadził do kryzysu gospodarczego, powstał Centralny Okręg Przemysłowy (COP),
Polityczne – powstawały ośrodki władzy lokalnej, która następnie przekazywała władzę rządowi centralnemu, często dochodziło do sporów na szczycie władzy, sytuacja polityczna była niestabilna, nastąpił przewrót majowy, rządy autorytarne, powstanie centrolewu i ustanowienie konstytucji kwietniowej , zaczęto zastanawiac się nad nowymi granicami państwa polskiego,
Społeczne – większośc społeczeństwa (około70-75%) utrzymywało się z rolnictwa, które było bardzo przeludnione, istniała potrzeba znalezienia pracy w innych sektorach