Odpowiedzi

Najlepsza Odpowiedź!
2009-12-23T21:06:35+01:00
Młodo:
wystepuje na pobrzeżach i pojezierzach, charakterystyczne cechy:morena czołowa, liczne jeziora, ozy,kemy,pradoliny
staro:niziny środkowopolskie.cechy:płaski teren,pradoliny,rak jezior
1 5 1
2009-12-23T21:50:01+01:00
*Rzeźba młodoglacjalna jest to typ rzeźby terenu powstały i ukształtowany w okresie ostatniego zlodowacenia plejstoceńskiego.
Rzeźba ta charakteryzuje się obecnością wysoczyzn morenowych o powierzchni pagórkowatej lub falistej, rzadziej płaskiej.


*Rzeźba staroglacjalna jest to typ rzeźby terenu powstały i ukształtowany podczas starszych zlodowaceń plejstoceńskich.
Decydujące znaczenie dla genezy rzeźby staroglacjalnej miało przedostatnie zlodowacenie (na obszarze Polski - zlodowacenie odry) i ostatni interglacjał eemski.
1 5 1
2009-12-23T21:57:10+01:00
Rzeźba staroglacjalna to rzeźba terenu powstała podczas starszych zlodowaceń plejstoceńskich. Jest mało zróżnicowana. Przypominają nam o niej równiny i doliny. Została ona ukształtowana na przedpolu lądolodu w czasie ostatniego zlodowacenia. W Polsce zajmuje środkowy obszar kraju.

Rzeźba młodoglacjalna to rzeźba terenu powstała w czasie ostatniego zlodowacenia. Rzeźbę tę możemy poznać po pagórkowatym terenie. Na jej terenie występują doliny, koryta rzek roztopowych i jeziora. Forma ta występuje w Polsce na pomorzu i pojezierzach.
2 4 2