W oparciu o klucz napisz pracę na temat:
Dwa wizerunki Maryi w średniowiecznej liryce religijnej. Porównaj wizerunki w Bogurodzicy i Lamencie Świętokrzyskim.

KLUCZ
Bogurodzica Lament Świętokrzyski
Czas powstania XIII w. XV w.
Styl romański gotycki
Gatunek pieśń religijna plankt
Bohaterowie Maryja Maryja, Syn
Adresaci Maryja, Jan Krzciciel, Bożyc Bracia Miła, (Syn, Archanioł Gabryjel, Maciory) - do Lamentu
Podmiot liryczny Wierny Lud Maryja
Motywy hierarchia i pośrednictwo, desis dolorystyczny, (brak hierarchii i pośrednictwa, Maryja zwraca się do ludzi) - do lamentu
Wizerunek istota boska istota ludzka
obcująca z bogiem matka cierpiąca, (przeżwya ludzkie uczucia, zwraca się do syna z czułością, mówi do niego jak do dziecka, bezislna, bezradna, niemoże udzielić synowi pomocy, biernie uczestniczy w cierpieniu syna, osamotniona po śmierci jedynego syna, bunt, żal do Archanioła Gabryjela z powodu niedotrzymania obietnicy, zatajenia cierpienia w przyszłości, poczucie solidarności z innymi matkami) - lament

Wnioski: Utwory zawierają różne wizerunki Matki Boskiej, Matka Boska w Bogurodzicy to opiekunka ludzi, wyjednująca im łaski u syna
istota boska, uczestnicząca w chwale syna i ciesząca się szczególnymi względami
Styl podniosły, patetyczny. Podmiot lityczny jest podmiotem zbiorowym
Matka w Lamencie Świętokrzyskim to istota ludzka, mająca ludzkie uczucia. Przedstawiona jako Stabat Mater Dolorosa (motyw dolorystyczny) i bolejąca nad cierpieniem syna. W tekście przedstawiony jest tragizm Maryi, polegający na jej bezradności w obliczu krzyzowej śmierci. Tekst ekspresyjny, dzięki licznie nagromadzonym wyrazom emocjonalnie, np. Żydowin.
Powodem tych różnic jest czas powstania utworów, różne style w architekturze.

Jeśli coś nie jasne to pisać, jeśli chcecie skorzystać z wiersz to też pisać. Wielkie dzięki za pomoc

2

Odpowiedzi

2009-12-23T21:45:22+01:00
"Bogurodzica" powstała prawdopodobnie między XII, a XIV w. w stylu romańskim gotyckim. Początkowo była pieśnią religijną, później stała się pieśnią ojczystą śpiewaną pod Grunwaldem, Warną jak i później ku chwale przodków. Pierwsza zwrotka jest apostrofą do Bogurodzicy, druga natomiast do Jezusa Chrystusa.
"Posłuchajcie bracia miła", inaczej "lament świętokrzyski", ma wypowiedź lamentacyjną, która powstała w XV w. Bohaterem jest Matka Bolejąca stojąca pod krzyżem skatowanego syna. W tym utworze zawarty jest motyw pasyjny - nurt pobożności dolorystycznej w średniowieczu.
Matka Boska w "Bogurodzicy" jest sakralizowana, ukazany jest patetyzm i jej gloryfikacja. Pełni ona funkcję pośredniczki między swoim boskim synem, a ludem. Jest Majestatyczną Panią Niebios, której wizerunek nie ukazuje cierpiącej Maryi, ale tej, która przyjmuje modlitwy bo została wybrana na matkę Jezusa. Nie wypowiada żadnego słowa, jest obiektem adoracji.
W "Lamencie Świętokrzyskim" Maryja jest antropogenizowana (desakralizacja), ma wymiar apokryficzny - tragiczna historia zwykłej rodziny. Jest ukazana jako cierpiąca matka, bo musi patrzeć na męczeństwo swojego syna. Czuje się oszukana, jako zrozpaczona, zawiedziona kobieta, której Archanioł Gabriel zwiastował szczęście. Cierpi duchowo i fizyczne, wie, że nigdy już nie będzie miała dzieci, a jej jedyny syn umiera. Jej rozpacz w tym tekście jest zwerbalizowana, zwraca się do ludzi cierpiących, matek, Archanioła Gabriela.
W obu tych tekstach jest przedstawiony różny wizerunek Matki Boskiej. Różnice wynikają z tego, że utwory powstały w różnych czasach, w których panowały inny style w architekturze. W jednym jest uznawany za święta, którą wielbi lud. Styl pisania jest patetyczny i podniosły, a podmiotem liryczny jest podmiot zbiorowy. W drugim tekście jest to postać zwykłej matki, która rozpacza nad śmiercią syna. Przedstawiony jest jej tragizm polegający na bezradności wobec konania jedynego dziecka. Jest to tekst ekspresyjny.


Napisane po połączeniu Twojego klucza i mojego zeszytu od polskiego ;)
Pozdrawiam, Wiktor
2 5 2
Najlepsza Odpowiedź!
2009-12-23T23:07:39+01:00
Wizerunki Matki Boskiej był bardzo słynne w okresie średniowiecza. Pisało o niej wielu anonimowych autorów, proszących o zbawienie.Grzesznicy wznosili do Matki intencje o wstawiennictwo u jej syna. Dwoma najsłynniejszymi utworami średniowiecznymi mającymi na celu chwalenie Matki są ,,Bogurodzica'' oraz ,,Lament Świętokrzyski''
W utworze ,,Bogurodzica'' podmiot liryczny zostaje ukazany jako Matka opiekuńcza. Wysłuchuje ona ludzkich problemów i modli się za potrzebujących do Boga,jest ona życzliwa i opiekuńcza,a także oddana wszystkim ludziom którzy jej potrzebują. Matka Boska zostaje opisana jako wyjątkowa osoba ,,wybrana z wielu'' co świadczy o jej wielkiej więzi z Chrystusem. Ludzie modlący się do niej proszą o pojednanie z Bogiem,a także o ponowne przyjście zbawiciela i łaski Bożej, pragną aby ich prośby zostały wysłuchane i zrealizowane. Maryja jako Matka Jezusa Chrystusa gwarantuje bezpośredni kontakt ze Zbawicielem.
Maryja przedstawiona w ,,Lamencie Świętokrzyskim'' jest zwykłą prostą Matką , nie mogącą pogodzić się z cierpieniem jedynego Syna, który umiera na krzyżu za grzechy ludzi. Matka Boska jest bardzo zraniona czuje olbrzymi ból gdyż kocha bardzo swego jedynego Syna : ,,Nie mam ni będę mieć innego, jeno ciebie Synu na krzyżu zbitego''. Serce Maryi jest bardzo mocno zranione, ponieważ jej sercem jest jej Syn ukochany, który cierpi bez winy a ona jest bezradna. Mówi że chciałaby mu pomóc ale nie może się do niego zbliżyć. Prosi inne matki o modlitwę za nią i jej Syna. Sama tez modli się za wszystkie matki na świecie, aby nie spotkało je takie nieszczęście i ból jak ją. Gdy Jezus umiera Maryja staje się osamotniona, odczuwa wielki brak Syna , którego kochała : ,, spruchniało mnie ciało i moje wszystkie kości''
Te dwa utwory przedstawiają Maryję w całkowicie innych sytuacjach. W ,,Bogurodzicy'' poznajemy bardzo dużo przymiotów matki Jezusa , natomiast w ,,Posłuchajcie bracia mila'' dowiadujemy się o wielkim cierpieniu Maryi. Pierwszy tekst nie wywołuje w nas większych emocji natomiast drugi tekst wzrusza i wzbudza współczucieja dostałam z tego 4+ bo miałam błędy ortograficzne, ale w tym co ja Ci podsyłam nie ma bo w worldzie sprawdzalam
1 5 1