Odpowiedzi

2009-12-23T21:38:53+01:00
Rozwiąż nierownosc x ² + 6x-7<7
x ² + 6x-14<0
Δ=36+56=92
√Δ=√92=2√23
x₁=(-6-2√23)/2
x₁=-3-√23
x₂=-3+√23
rysujesz parabolę , ramiona w górę
x∈(-3-√23,-3+√23)
2 1 2
2009-12-23T22:13:46+01:00
X^2 + 6x-7 < 7
x^2 + 6x -7 - 7 < 0

x^2 + 6x -14 < 0
Delta = 6^2 - 4*1*(-14) = 36 + 56 = 92
Pierwiastek z delty = pierwiastek z 92
Pierwiastek z delty = 2*(pierwiastek z 23)

x1 = [-6 - 2*(pierwiastek z 23)] : 2*1
x1 = 2[ -3 -(pierwiastek z 23)] : 2
x1 = [ -3 -(pierwiastek z 23)]
x1 = ok. - 7,8

x2 =[-6 + 2*(pierwiastek z 23)] : 2*1
x2 = 2[ -3 +(pierwiastek z 23)] : 2
x2 = [ -3 +(pierwiastek z 23)]
x2 = ok. 1,8
zaznaczam na osi liczbowej pierwiastki i rysuję parabole ramionami skierowaną w górę i przechodzacą przez obliczone pierwiastki oraz zaznaczam przedział, dla którego nierówwność jest mniejsza od zera

x E { -3 -(pierwiastek z 23), -3 +(pierwiastek z 23) }

1 1 1