Proszę o krótkie notatki, rozwinięcie poszczególnych punktów:
MEZOPOTAMIA
1. Krótko na temat Mezopotamii
2. Religia
3. Osiągnięcia
4. Architektura
5. Sztuka
6. Pismo
7. Zabytki
8. Wynalazki
9. Ważniejsze miasta
10. Informacje dodatkowe (nie pasujące do punktów powyżej) lub jakieś ciekawostki na temat mezopotamii.

Proszę o opracowanie w/w punktów.

1

Odpowiedzi

Najlepsza Odpowiedź!
2009-12-26T11:12:04+01:00
1. Leży ona od północnego krańca Zatoki Perskiej po Egipt. Pierwszą kulturę w Mezopotamii utworzyli Sumerowie pod koniec IV tysiąclecia p.n.e.
Mezopotamia - ''Międzyrzecze'' obszar leżący między rzekami Eufrat i Tygrys
2. Religia Mezopotamii była zbiorem wierzeń politeistycznych. Jej zasięg był szeroki – rozciągała się na prawie cały Bliski Wschód.
3.
- System irygacyjny - system nawadniający, po raz pierwszy zastosowany w Mezopotamii.
- Stosowali tablice do obliczania pierwiastków kwadratowych i sześćdziesiętny.
- Kalendarz był opary na cyklu księżycowym rok liczył 354 dni i był podzielony na 12 miesięcy.
- Koło zaczęli wykorzystywać przy wyrobie naczyń, jaki i w transporcie.
4.Świątynie ku czci bogów wznoszono z cegły na podstawach o rzucie prostokątnym. Mury zewnętrzne zdobiono płaskorzeźbami zwierząt m.in. byków, orłów, lwów i bogato inkrustowano. Bryłę budowli stawiano na platformie. Budowano obszerne pałace, które składały się z wielu pomieszczeń z osobnymi salami dla króla, dworu i haremu, których ściany bogato inkrustowano rysunkami postaci ludzi i zwierząt. Daje się zauważyć pewne powiązanie tej architektury z architekturą asyryjską, a nawet egipską.
Budowle monumentalne wznoszono z cegły suszonej, bądź też wypalanej, którą wiązano spoiwem asfaltowym. Stropy budowano płaskie bądź sklepione. W architekturze perskiej oprócz gliny stosowano miękki kamień wapienny występujący na tamtych terenach.
5.Sztukę tego rejonu świata reprezentują:
sztuka sumeryjska i akadyjska;
sztuka babilońska;
sztuka asyryjska;
6.Pierwsze pismo składało się z piktogramów. W III tysiącleciu p.n.e. przekształcono je w pismo ideograficzne, czyli pojęciowe. Pisali na glinie trzcinowym rylcem, który stawiał znaki o kształcie klinów- stąd nazwa pismo „klinowe”.
7.
- Brama Isztar;
- Lwica zabijająca Nubijczyka;
- Kamienna Twarz;
8.
- Sumerowie prawdo podobnie wynaleźli brąz, będący połączeniem miedzi i cynku;
- Pług i radło;
- Babilończycy wynaleźli zegar słoneczny i dokonali podziału doby na 24 godziny, z których każda ma po 60 minut, a ta z kolei po 60 sekund;
9.
- Bagdad;
- Abadan;
- Al-Basra;
- Mosul;
10. W VII w. n.e. Mezopotamia zostaje podbita przez Arabów i dostaje się pod wpływy islamu. Do Bagdadu przeniesiono stolicę Kalifatu w 722r. W 1055r. Mezopotamię opanowali Turcy seldżuccy, a w XVI w. stała się częścią państwa Turków osmańskich. Po I wojnie światowej Mezopotamię podzielono między Syrię, Irak, Iran, Turcję.

Mieliśmy to na lekcji ostatnio
liczę na najj:)))