"Przez wieki" dla gimnazjum kl 2 ćwiczenia 1/46

Anglicy w XVI-XVIII w. podporządkowali sobie 1)............. w Ameryce Północnej. Traktowali je głównie jako 2)........... tanich surowców i jako rynek zbytu dla towarów angielskich.

Wyodrębniającą się społeczność mieszkańców 3)................ złączyła wspólnota losów, jednakowa sytuacja polityczna wobec 4)............. oraz wspólny 5)............

Koloniści czuli się 6)............ przez Anglików i zażądali od nich 7).............. Gdy ich postulaty te zostały 8)......... Amerykanie rozpoczęli walkę i niepodległość.

Z góry dziękuje

1

Odpowiedzi

2009-12-24T11:14:51+01:00
1. kolonie
2. żródło
3. koloni
4. angli
5.
6. wykorzystywani
7. równych praw
8. niespełnione
2 5 2