Ok. Widzę że niewielka ilość punktów zniechęcała Was do rozwiązania, więc powiększyłem ją pięciokrotnie. Zależy mi na jakości a nie czasie, więc proszę o dokładne i wyjaśnione rozwiązanie. Wyłonie najlepszą odpowiedź. :)

1. Odległość między dwoma ładunkami zwiększono dziewięciokrotnie. Jak należy zmienić ładunek każdego z tych ciał, aby siła oddziaływania elektrostatycznego się nie zmieniła?
2. Jądro atomu składa się z 1 protonu i 1 neutronu, wokół niego krąży 1 elektron. Czy proton przyciąga taką samą siłą jak elektron proton? Uzasadnij wypowiedź.

2

Odpowiedzi

Najlepsza Odpowiedź!
2009-09-15T16:23:49+02:00
1
Z prawa Coulomba wynika, że gdy odległość zwiększa się 9 razy, to siła maleje 92=81 razy.
Dla zniwelowania tej zmiany odległości trzeba iloczyn ładunków zwiększyć tyle samo razy czyli 81 razy.
Jak zmienimy ładunki?
Rozwiązań jest wiele, wystarczy by każde z nich spełniało ten warunek, że iloczyn nowych ładunków zwiększył się 81 razy w porównaniu do pierwotnego iloczynu.
2 No tego nie wiem aloe mogę dać ci adres strony który może ci wyjaśnić to i owo

http://winntbg.bg.agh.edu.pl/skrypty3/0370/fizyka.pdf

  • Użytkownik Zadane
2009-09-15T16:43:34+02:00
1. Skoro zwiększono odległość to siła zmalała 81 razy (bo siła maleje wraz ze wzrostem kwadratu odległości).
Iloczyn ładunków należy zwiększyć tyle samo razy czyli 81 razy, aby siła oddziaływania elektrostatycznego się nie zmieniła.

2. Z III zasady dynamiki Newtona proton oddzialuje na elektron sila o takiej samej wartosci i kierunku jak elektron na proton. Zwroty tych sil sa natomiast przeciwne.