Przekrój poprzeczny rowu melioracyjnego ma kształt trapezu równoramiennego o podstawach 1,5m i 0,8 m. kształt rowu jest jednakowy na całej długości. Długość rowu wynosi 300 m , a jego głębokość 1,2 m. Ile metrów sześciennych ziemi wydobyto przy kopaniu rowu

2

Odpowiedzi

Najlepsza Odpowiedź!
2009-12-24T12:19:30+01:00
Pole trapezu P = (a+b)h/2 = (1,5+0,8)*1,2/2 = 2,3*0,6 = 1,38

Objętość graniastosłupa V = Ph = 1,38*300 = 414[m³]
3 3 3
2009-12-24T12:23:01+01:00
Na początku obliczmy pole podstawy tego trapezu:
(a+b)*h*1/2= (1,5 + 0,8) *300 *1/2= 345m2
teraz obliczmy objętośc graniastosłupa czyli ile ziemi mieści się w środku tego graniastosłupa:
345*1,2= 414m3
1 4 1