Odpowiedzi

2009-12-24T13:06:56+01:00
To zwrot ku motywom i literaturze ludowej. Pisarze w wierzeniach i zwyczajach ludowych widzieli skarbnicę tradycji narodowej, wprowadzili do literatury bohatera ludowego i poprzez pryzmat jego wartości i poglądów ukazywali świat. Adam Mickiewicz w Dziadach sięgnął do tematyki ludowej. W ludowości bowiem dostrzegł pewne dążenia moralne i pewne nauki, którym sposobem zostały przedstawione”. Głównym wątkiem dzieła jest pogański obrzęd Dziadów, polegający na wyłowywaniu Duchów różnych osób.
12 3 12