One-line description in the BLAST report.

Each line is composed of four fields: (a) the gi number, database designation, Accession
number, and locus name for the matched sequence, separated by vertical bars (Appendix 1);
(b) a brief textual description of the sequence, the definition. This usually includes information
on the organism from which the sequence was derived, the type of sequence (e.g., mRNA or
DNA), and some information about function or phenotype. The definition line is often truncated
in the one-line descriptions to keep the display compact; (c) the alignment score in bits. Higher
scoring hits are found at the top of the list; and (d) the E-value, which provides an estimate of
statistical significance. For the first hit in the list, the gi number is 116365, the database
designation is sp (for SWISS-PROT), the Accession number is P26374, the locus name is
RAE2_HUMAN, the definition line is Rab proteins, the score is 1216, and the E-value is 0.0.
Note that the first 17 hits have very low E-values (much less than 1) and are either RAB proteins
or GDP dissociation inhibitors. The other database matches have much higher E-values, 0.5
and above, which means that these sequences may have been matched by chance alone.

Będę bardzo wdzięczna za pomoc Proszę o przetłumaczenie tego tekstu

3

Odpowiedzi

2009-12-24T13:57:42+01:00
Każda linia składa się z czterech dziedzin: (a) liczba gi, nazwy bazy danych, Przystąpienie
numer i nazwę locus dopasowanej kolejności, oddzielając je pionowe paski (dodatek 1);
(b) krótki opis tekstowy sekwencji definicji. Na ogół obejmuje informacje
na organizm, z którego pochodzi sekwencji, rodzaj sekwencji (np. mRNA lub
DNA), a niektóre informacje na temat funkcji i fenotyp. Linię definicji jest często skrócone
w jednej linii opisy zachować Widok kompaktowych (c) ocena dostosowania w bitach. Wyższe
hits punktacji znajdują się na szczycie listy, oraz (d), e-wartość, która zapewnia szacunek
istotności statystycznej. Przez pierwsze trafienie w liście numer gi jest 116.365, bazy danych
nazwa jest sp (dla Swiss-Prot), numer Przystąpienia P26374, locus imię
RAE2_HUMAN, linię definicji jest białko Rab, wynik 1216 i E-wartość wynosi 0,0.
Należy pamiętać, że 17 pierwszych wejść mają bardzo niskie wartości e-(mniej niż 1) i są albo białka RAB
lub inhibitorów PKB dysocjacji. Pozostałe mecze w bazie mają o wiele wyższe wartości E, 0.5
i powyżej, co oznacza, że te sekwencje mogą być dopasowane przez przypadek sam.


Na przyszłość :możesz sobie wejść na google tłumacz:)
1 5 1
2009-12-24T15:42:37+01:00
Jeden opis linii w raporcie Blast.

Każda linia składa się z czterech dziedzin: (a) liczba gi, nazwy bazy danych, Przystąpienie
numer i nazwę locus dopasowanej kolejności, oddzielając je pionowe paski (dodatek 1);
(b) krótki opis tekstowy sekwencji definicji. Na ogół obejmuje informacje
na organizm, z którego pochodzi sekwencji, rodzaj sekwencji (np. mRNA lub
DNA), a niektóre informacje na temat funkcji i fenotyp. Linię definicji jest często skrócone
w jednej linii opisy zachować Widok kompaktowych (c) ocena dostosowania w bitach. Wyższe
hits punktacji znajdują się na szczycie listy, oraz (d), e-wartość, która zapewnia szacunek
istotności statystycznej. Przez pierwsze trafienie w liście numer gi jest 116.365, bazy danych
nazwa jest sp (dla Swiss-Prot), numer Przystąpienia P26374, locus imię
RAE2_HUMAN, linię definicji jest białko Rab, wynik 1216 i E-wartość wynosi 0,0.
Należy pamiętać, że 17 pierwszych wejść mają bardzo niskie wartości e-(mniej niż 1) i są albo białka RAB
lub inhibitorów PKB dysocjacji. Pozostałe mecze w bazie mają o wiele wyższe wartości E, 0.5
i powyżej, co oznacza, że te sekwencje mogą być dopasowane przez przypadek sam.
Najlepsza Odpowiedź!
2009-12-24T16:14:27+01:00
Jeden opis linii w raporcie Blast.

Każda linia składa się z czterech dziedzin: (a) liczba gi, nazwy bazy danych, Przystąpienie
numer i nazwę locus dopasowanej kolejności, oddzielając je pionowe paski (dodatek 1);
(b) krótki opis tekstowy sekwencji definicji. Na ogół obejmuje informacje
na organizm, z którego pochodzi sekwencji, rodzaj sekwencji (np. mRNA lub
DNA), a niektóre informacje na temat funkcji i fenotyp. Linię definicji jest często skrócone
w jednej linii opisy zachować Widok kompaktowych (c) ocena dostosowania w bitach. Wyższe
hits punktacji znajdują się na szczycie listy, oraz (d), e-wartość, która zapewnia szacunek
istotności statystycznej. Przez pierwsze trafienie w liście numer gi jest 116.365, bazy danych
nazwa jest sp (dla Swiss-Prot), numer Przystąpienia P26374, locus imię
RAE2_HUMAN, linię definicji jest białko Rab, wynik 1216 i E-wartość wynosi 0,0.
Należy pamiętać, że 17 pierwszych wejść mają bardzo niskie wartości e-(mniej niż 1) i są albo białka RAB
lub inhibitorów PKB dysocjacji. Pozostałe mecze w bazie mają o wiele wyższe wartości E, 0.5
i powyżej, co oznacza, że te sekwencje mogą być dopasowane przez przypadek sam.

Wesołych Świąt ;];]