Odpowiedzi

Najlepsza Odpowiedź!
2009-12-24T15:55:41+01:00
Referat o SIŁACH .

Wyróżniamy pięć sił. Dzielimy je na siły:
-magentyczne;
-tarcia;
-sprężystości;
-grawitacyjne;
-elektryczne.

Siły magnetyczne !
Siły magnetyczne istnieją miedzy magnesem i przedmiotami stalowymi lub żelaznymi. Nie ma odziaływania magnetycznego między magnesem a szkłem lub plastikiem. Magnes nie przyciąga przedmiotów aluminiowych i miedzianych. Ziemia jest wielkim magnesem.

Siły tarcia !
Siłe tarcia pojawiają się między dwoma stykającymi się ze sobą ciałami podczas ich ruchu lub przy próbie wprawienia ich w ruch.

Siły sprężystości !
Siła sprężystości to siła, która pojawia się w rozciągniętej gumce lub naciągniętej sprężynie. Siła ta także wyrzuca skoczka z tramopliny. Siły sprężystości pojawiają się przy zmianie kształtu ciała.

Siły grawitacyjne !
Z siłami grawitacyjnami spotykamy się najczęściej, ponieważ w każdej chwili każde ciało przyjaciągane jest przez Ziemię siłą grawitacji. Ziemia przyciąga także warstwę powietrza, która nazzywa się atmosferą. Grawitacja jest powszechna. Cały kosmos wypełniają oddziaływania grawitacyjne.

Siły elektryczne !
Ten rodzaj oddziaływania ciał zadziwiał ludzi od dawna. Odkryli go Grecy dwa i pół tysiąca lat temu. Siła ta działa między kawałkiem potartego bursztyny i kawałeczkiem papieru między grzebieniem i Twoją świeżo umytą i wyszuszyną czupryną.

Koniec : )
2 5 2