1.Odczytaj z tabeli 2.1 i 2.2, w jakim stanie skupienia jest :
a)ołów w temperaturze 400 stopni C
b)rtęć w temperaturze -20 stopni C i 250 stopni C
c)alkohol metylowy w temperaturze -90 stopni C
2. wyjaśnij, dlaczego włóknia żarówek wykonuje się z wolframu
3.Ustal która lub które z wymienionych wielkości fizycznych pozostają stałe podczas zmiany stanu skupienia ciała : objętość,temperatura,masa.

1

Odpowiedzi

2009-12-24T15:44:09+01:00
1.
a) jest w stanie ciekłym
b) -20 ciekły, 250 ciekły
c) stan ciekły

2. dlatego ze wolfram bardzo szybko sie nagrzewa

3. tylko masa
18 4 18