Odpowiedzi

2009-12-24T21:01:42+01:00
I rozbiór Polski-1772r. (Prusy, Austria, Rosja)
II rozbiór Polski-1793r. (Prusy, Rosja)
III rozbiór Polski-1795r. (Prusy, Austria, Rosja)
Przepraszam ale tylko tyle wiem mam nadzieje, że pomogłam:)
27 4 27
2009-12-24T21:05:54+01:00
W 1772 mocarstwa dokonały z inicjatywy Prus pierwszego rozbioru Polski; Prusy zagarnęły Warmię, woj. pomor., malborskie i chełmińskie oraz pas ziem nad Notecią i Gopłem (niemal całe woj. inowrocławskie), razem ok. 36 tys. km2; Austria ? pd. część woj. krak. i sandom., woj. rus. i część bełskiego oraz skrawki woj. wołyńskiego, podolskiego, lubel. i ziemi chełmskiej (Galicja), razem ok. 83 tys. km2; Rosja ? Inflanty pol., pn. część woj. połockiego, woj. witebskie, mścisławskie i pd.-wsch. część mińskiego, razem ok. 92 tys. km2.


Drugiego rozbioru dokonały Prusy i Rosja 1793; był on reakcją na próby wyłamania się Polski spod obcej przemocy, zwiększenia armii i przeprowadzenia reform wewn.w wyniku drugiego rozbioru Prusy zajęły Gdańsk i Toruń, woj. pozn., gnieźn., kaliskie, sieradzkie, łęczyckie, brzeskie kujawskie, płoc., ziemię dobrzyńską, część woj. rawskiego i inowrocławskiego

trzy mocarstwa dokonały 1795 trzeciego rozbioru, likwidując państwo pol.; Austria zajęła Kraków i ziemie między Pilicą, Wisłą i Bugiem, z wyjątkiem terenu na wsch. od Warszawy (między Karczewem a Serockiem), ok. 47 tys. km2; Prusy ? tereny po Pilicę, Bug i Niemen, razem ok. 55 tys. km2; Rosja ? tereny litew., białorus., ukr. i resztę Wołynia, na wsch. od linii Niemirów?Grodno i Bugu, razem ok. 120 tys. km2
18 3 18