Odpowiedzi

Najlepsza Odpowiedź!
2009-12-26T17:42:55+01:00
Układ okresowy pierwiastków jest to rozbudowana tabelka w której znajduje się zestawienie wszystkich pierwiastków chemicznych. Twórcą układu jest Rosjanin Dymitr Mendelejew.
Z układu okresowego można wyczytać bardzo wiele informacji na temat każdego pierwiastka. Kolorystyka informuje nas czy dany pierwiastek jest metalem(niebieski), niemetalem (różowy) czy gazem szlachetnym (żółty).
(Kolory zależą od wykresu jednak te są najczęściej)
Każdy pierwiastek ma liczbę porządkową, która informuje o ilość protonów i elektronów a atomie tego pierwiastka. Układ okresowy jest także podzielony na grupy i okresy. Okresy informują nas ale powłok ma atom pierwiastka. Grupy informują nas ile elektronów walencyjnych ma pierwiastek na ostatniej powłoce.
( od grup 13-18 odejmujemy 10 )
Łatwiej nam także określić jakie wiązanie występuje pomiędzy atomami.
- Wiązanie kowalencyjne zachodzi gdy łączą się ze sobą atomy tego samego pierwiastka
- Wiązanie kowalencyjne spolaryzowane zachodzi gdy łączą się ze sobą atomy różnych pierwiastków które są gazami i niemetalami.
- Wiązanie jonowe polega na łączeniu się jonów powstałych z atomów.


Przykładowy odczyt z układu okresowego pierwiastków.

Azot - niemetal

¹⁴₇N

nr.okresu - 2
nr.grupy - 15

A - liczba masowa
Z - liczba atomowa

A - 14
Z - 7

protony - p⁺ - 7
elektrony - e⁻ - 7
neutrony - n⁰ - 14-7=7
nukleony - 7+7=14
elektrony walencyjne - 5
powłoki - 2
ładunek jądra - +7

Konfiguracja elektronowa

K2L5


N₂ -azotan- wiązanie kowalencyjne
NH₃ - amoniak- wiązanie kowalencyjne spolaryzowane