Odpowiedzi

2009-12-25T01:34:09+01:00
Historia internetu
Produkcja komputerów
Ewolucja komputerów
Rozój portali społecznościowych
Internet jako główne źródło informacji w 21 wieku
Społeczeństwo informatyczne
System dwójkowy
E-handel
Cenzura internetu w ChRL