Odpowiedzi

Najlepsza Odpowiedź!
2009-12-25T11:46:24+01:00
Budowa konstytucji:
- preambuła (wstęp)
- 13 rodziałów

Rozdział I
RZECZPOSPOLITA

Rozdział II
WOLNOŚCI, PRAWA I OBOWIĄZKI CZŁOWIEKA I OBYWATELA

Rozdział III
ŹRÓDŁA PRAWA

Rozdział IV
SEJM I SENAT

Rozdział V
PREZYDENT RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ

Rozdział VI
RADA MINISTRÓW I ADMINISTRACJA RZĄDOWA

Rozdział VII
SAMORZĄD TERYTORIALNY

Rozdział VIII
SĄDY I TRYBUNAŁY

Rozdział IX
ORGANY KONTROLI PAŃSTWOWEJ I OCHRONY PRAWA

Rozdział X
FINANSE PUBLICZNE

Rozdział XI
STANY NADZWYCZAJNE

Rozdział XII
ZMIANA KONSTYTUCJI

Rozdział XIII
PRZEPISY PRZEJŚCIOWE I KOŃCOWE

Zasady ustroju RP zawarte w konstytucji:
- suwerenność narodu
- demokratyczne panstwo prawne
- unitarna forma panstwa
- podzial władzy
- republikanska forma panstwa
- pluralizm polityczny
- samorzadnosc terytorialna
- wolnosc i prawa człowieka i obywatela
- niezawislosc sedziowska
- reprezentacja polityczna
19 4 19