Odpowiedzi

Najlepsza Odpowiedź!
2009-12-25T12:43:32+01:00
Brazylia od dawna kojarzono z uprawą kawy , nie jest krajem rolniczym. W gospodarce tego państwa dużo większe znaczenie ma przemysł i szybko rozwijający się sektor usług.Ogromne zadłuzenie zagraniczne Brazylii jest przyczyną częstych kryzysów ekonomicznych.Mimo to kraj ten nalezy do najlepiej rozwinętych państw Ameryki Łacińskiej.W przemyśle brazylii największe znaczenie mają górnictwo oraz hutnictwo metali , a także przemysł elektryczny , chemiczny i elektomaszynowy.Brazyli posiada dużo bogactw mineralnych.Występują tu bogate złoża boksytów, rud magnezu oraz rud żelaza .
Moim zdaniem gospodarka Brazylii jest jak najbardziej korzystna ponieważ ma bogate ziemie w surowce mineralne a to wystarczy aby kraj stał się bogaty.
33 3 33