Odpowiedzi

Najlepsza Odpowiedź!
2009-12-25T16:37:01+01:00
1..alkany mają jedno wiązanie, alkeny mają jedno podwójne wiązanie, a alkiny mają jedno potrójne wiązanie.
Wszystkie węglowodory różnią się o CH2
2..Są jednowodorotlenowe o krótkich łańcuchach
-są dobrymi rozpuszczalnikami substancji organiecznych
-nie ulegają dysocjacji jonowej
-ulegają reakcjom spalania
-reagują z kwasami
3..Wzór ogólny: R-COOH
R-grupa węglowodorowa
COOH-grupa karboksylowa
Ogólny wzór szeregu homologicznego kwasów karboksylowych
Cn H2*n+1 COOH