Odpowiedzi

2009-12-25T18:21:06+01:00
Zad.9
średnia arytmetyczna:
a). (2+3+4+5) :4 = 3,5
b). (2+2+2+4):4 = 2,5
c). (1+4+6): 4 = 5,25
Najlepsza Odpowiedź!
2009-12-25T22:52:31+01:00
Zad.6
a)L=sinα*ctgα/cosα=sinα* (cosα/sinα)/cosα=sinα*1/sinα=1
P=1
L=P

b)L=sinα+sinα*tg2α=sinα+sinα*(sin2α/cos2α)=sinα+sinα*[(1-cos2α)/cos2α]=sinα+(sinα-sinαcos2α)/cos2α=(sinαcos2α+sinα-sinαcos2α)=sinα/cos2α
P=tgα/cosα=sinα/cosα*1/cosα=sinα/cos2α
L=P

c)L=sinα+tgα/sinα=sinα/sinα+(sinα/cosα)/sinα=1+1/cosα
P=1+1/cosα
L=P

zad. 7
a)
oznaczenia w dużym trójkącie
A-przy kącie 30st
B-przy kącie 60st
C-przy kącie 90st (ostatni kąt trójkąta)
D-przy narysowanym kącie prostym

tr ADC (1/2 trójkąta równobocznego)
|AC|=2*5=10
|AD|=(5√3)/2

tr DBC (1/2 trójkąta równobocznego)
|BC|= (2*5)/√3=(10√3)/3
|DC|=1/2|BC|=(10√3)/6

OBW=10+(5√3)/2+(10√3)/3+(10√3)/6=
10+(15√3+20√3+10√3)/6=10+(45√3)/6= 10+(15√3)/2

b)
A-przy kącie 45st
B-przy kącie 90st (kąt na dole tr)
C-przy kącie 30st
D-przy narysowanym kącie prostym

|AB|=|AD|=6√2
|BC|=2*6=12
|CD|=6√3/2=3√3

OBW=2*6√2+12+3√3=12√2+12+3√3=3(4√2+√3+4)

zad. 8
śr.arytmetyczna
a)(2+3+4+5):4=14:4=3,5
b)(2+2+2+4):4=10:4=2,5
c)(1+4+16):4=21:4=5,25

śr geometryczna
a)4√2*3*4*5=4√120 (pierwiastek 4 stopnia ze 120)
b)4√2*2*2*4=4√32=2 *4√2 (2 pierwiastki 4 stopnia z 2)
c)3√1*4*16=3√64=4

zad.9
a)(10*2+10*3+10*4+10*5+10*6)/2+3+4+5+6=200/20=10
b)(10*2+20*3+20*4+200*5+500*6)/2+3+4+5+6=4160/20=208