Odpowiedzi

Najlepsza Odpowiedź!
2009-12-25T18:13:23+01:00
K = 9*10⁹ Nm²/C²
q₁ = 0,05 mC = 5*10⁻⁵C
q₂ = 0,08 mC = 8*10⁻⁵C
F = 1000 N

F = kq₁q₂/r²

r² = kq₁q₂/F = (9*10⁹ Nm²/C²)*(5*10⁻⁵C)*(8*10⁻⁵C)/1000N = 0,036m²

|r| = √r² = ok. 0,19m
2009-12-25T18:25:40+01:00
Q1=0,05mC=0,005C
q2=0,08mC=0,008C
k=9*109
F=1kN=1000N

F=(k*q1*q2)/r2
r2=(k*q1*q2)/r2

r2=(9*109*0,005*0,008)/1000=360
r=pierwiastek z 360
r=18,97