Zbiorowosc statystyczna to:
a)zbor jednorodnych jednosek
b)zbor jedostek organizujacych badanie statystyczne
c )zbiór jednostekjednorodnych,ale nie idwntycznych
2 cecha mierzalna skokowa to:
a)cecha wyrazona liczbami calkowitymi.
b)cecha ktora przybiera dowolne wartosci w okreslnych przedzialach.
c)cecha wyrazona slownie.

2

Odpowiedzi

2009-12-25T18:38:07+01:00
Zbiorowość statystyczna to : odp A
Cecha mierzalna skokowa to: odp B
1 5 1
2009-12-25T23:00:18+01:00
1.Zbiorowość statystyczna to:
a)zbiór jednorodnych jednostek.

2.Cecha mierzalna skokowa to:
b)cecha która przybiera dowolne wartości w określonych przedziałach

Bardzo proszę! :) :)