Kontrola merytoryczna materiału statystycznego to sprawdzenie czy
a)nie ma błędów rachunkowych
b)odpowiedziano na wszystkie pytania
c)zapisy maja logiczną poprawnosć

Zero (0)stosowane w tablicach statystyczych oznacza
a)występowanie zjawiska w zbyt małych ilosciach
b)brak wiarygodnych informacji
c)logiczna sprzeczność wiersza z kolumną

2

Odpowiedzi

2009-12-25T19:15:07+01:00