Lokata 2400 zł oprocentowana jest w wysokosci 20 % w stosunku rocznym. w banku dla tego rodzaju lokaty obowiazuje kapitalizacja:

a) roczna (bank po roku dopisuje do kapitalu zalezne odsetki)
b) polroczna (bank po polroczu dopisuje do kapitalu nalezne odsetki)
c) kwartalne (bank po uplywie 3 miesiecy dopisuje do kapitalu nalezne odsetki)

oblicz, ile pieniedzy odbierze klient z banku po 2 latach oszczedzania dla kazdego rodzaju kapitalizacji. wynik zaokraglij do dwoch miejsc po przecinku

1

Odpowiedzi

2009-12-25T19:47:54+01:00
Zad.1
odp.a

zad.2

20%*2400=480
2400+480= 2880zł po 1rokuu
20%*2880=578 + 2880