Geografia ekonomiczna korzysta z dorobku wielu nauk m.in. geologii,demografii, kartografi ,meteorologii, statystyki, histori i ekonomii
Napisz z jakich nauk korzysta najczęsciej:
*geografia rolnictwa -
*geografia przemysłu-
*geografia usług -
*geografia ludności i osadnictwa-
*geografia komunikacji-

Za szybką odpowiedź daje najlępsza odpowiedź

1

Odpowiedzi

2009-09-16T14:15:06+02:00
*geografia rolnictwa -społeczno-ekonomiczna
*geografia przemysłu-społeczno-ekonomiczna
*geografia usług -społeczno-ekonomiczna
*geografia ludności i osadnictwa-geografia fizyczna i antropogeografia
*geografia komunikacji-geografia transportu