Odpowiedzi

2009-12-25T21:32:04+01:00
2x + 5y = 7 /+
3x - 5y = 3 /+

5x=10 /:5
x=2

3*2-5y=3
6-5y=3
-5y=-3 /:(-5)
y=3/5

b) x + y = 2 /+
x- y = 0 /+
2x=2 /:2
x=1

1+y=2
y=1

x + 2y = 9 /+
-x - 3y = 16 /+
-y=25 /:(-1)
y=-25

x-50=9
x=59

d) -x + y = 5 /+
x + y = 5 /+
2y=10 /:2
y=5
x+5=5
x=0

e)2x- 1,1 y = 0,7 /+
0,5x + 1,1y = 4,3 /+
2,5x=5 /:2,5
x=2
4-1,1y=0,7
-1,1y=-3,3 /:(-1,1)
y=3


x - 2y = 4 /+
- x + 3y = 0 /+
y=4
x-8=4
x=12
298 4 298
2009-12-25T22:54:19+01:00

Ta odpowiedź została oznaczona jako zweryfikowana

×
Zweryfikowane odpowiedzi zostały sprawdzone przez ekspertów, dlatego mamy pewność, że są prawidłowe i bezbłędne. Od dawna na zadane.pl znajdziesz tysiące poprawnych odpowiedzi, które zostały sprawdzone przez moderatorów (najbardziej zaufanych członków naszej społeczności).
A) 2x+5y=7
+ 3x-5y=3
2x+5y+3x-5y=7+3
5x=10|:2
x=2
2*2+5y=7
4+5y=7
5y=3|:5
y=3/5

b) x+y=2
+ x-y=0
x+y+x-y=2+0
2x=2|:2
x=1
1+y=2
y=1

c) x+2y=9
+ -x-3y=16
x+2y-x-3y=9+16
-y=25
y=-25
x+2*(-25)=9
x-50=9
x=59

d) -x+y=5
+ x+y=5
-x+y+x+y=5+5
2y=10|:2
y=5
x+5=5
x=0

e) 2x-1,1y=-0,7
+ 0,5x+1,1y=4,3
2x-1,1y+0,5x+1,1y=0,7+4,3
2,5x=5|:2,5
x=2
0,5*2+1,1y=4,3
1,1y=3,3|:1,1
y=3

f) x-2y=4
+ -x+3y=0
x-2y-x+3y=4+0
y=4
x-2*4=4
x-8=4
x=12


235 2 235