Pliss kto odpowie dobrze, na wszystkonaj i szybciej to dam jako Najlepszą!!!

1zad.(jest to zadanie z podr.kl.1.chemia nowej ery zad,6 z 103str.
Oblicz masę atomową miedzi,wiedząc,że w jej skład wchodzą dwa izotopy występujące w przyrodzie Cu63(to u góry-63) i on stanowi 72,5% i Cu65-27,5%

zad.2(cwiczenia zadanie 30 str 55)
Pierwiastek chemiczny E występóje w postaci dwóch izotopów:Pierwszy ma masę atomową 14u, a drugi 15u.Zawartośc procentowa pierwiastka o masie atomowej 14u wynisi 99,3%.Oblicz średnią masę atomowa oraz ustal jaki to pierwiastek.

zad3.(31str,56)
Pierwiastek chemiczny E jest mieszniną dwóch izotopó: jeden ma liczbe masową równą 63 a drugi 65.jego średnia masa atomowa wynosi 63,55u. Oblicz zawartośc procentowa obu izotopów oraz ustal jaki to pierwiastek.

1

Odpowiedzi

Najlepsza Odpowiedź!
2009-12-25T23:36:32+01:00
1zad.(jest to zadanie z podr.kl.1.chemia nowej ery zad,6 z 103str.
Oblicz masę atomową miedzi,wiedząc,że w jej skład wchodzą dwa izotopy występujące w przyrodzie Cu63(to u góry-63) i on stanowi 72,5% i Cu65-27,5%

A₁=63u
%₁=72,5%
A₂=65u
%₂=27,5%

m= (A₁*%₁ + A₂*%₂)/100%
m=(63u*72,5% + 65u*27,5%)/100%≈65,55u


zad.2(cwiczenia zadanie 30 str 55)
Pierwiastek chemiczny E występóje w postaci dwóch izotopów:Pierwszy ma masę atomową 14u, a drugi 15u.Zawartośc procentowa pierwiastka o masie atomowej 14u wynisi 99,3%.Oblicz średnią masę atomowa oraz ustal jaki to pierwiastek.

A₁=14u
%₁=99,3%
A₂=15u
%₂=100%-99,3%=0,7%

m= (A₁*%₁ + A₂*%₂)/100%
m=(14u*99,3% + 15u*0,7%)/100%≈14,007u => jest to AZOT (N)

zad3.(31str,56)
Pierwiastek chemiczny E jest mieszniną dwóch izotopó: jeden ma liczbe masową równą 63 a drugi 65.jego średnia masa atomowa wynosi 63,55u. Oblicz zawartośc procentowa obu izotopów oraz ustal jaki to pierwiastek.

m=63,55u => jest to MIEDŹ (Cu)
A₁=63u
A₂=65u
%₁=?
%₂=100%-%₁

m= (A₁*%₁ + A₂*%₂)/100% .../*100%
100%m=A₁*%₁ + A₂*%₂)
100%*63,55=63*%₁ + 65*(100%-%₁)
6355=63*%₁ - 65%₁ + 6500
-145=%₁(63-65)
2*%₁=145.../÷2
%₁=72,5%

%₂=100%-72,5%=27,5%
29 1 29