Odpowiedzi

2009-12-25T22:43:11+01:00
Miejsca zerowe to:
x+1=0 --> x= -1
x+2=0 --> x= -2
2009-12-25T22:43:42+01:00
2009-12-25T22:45:45+01:00
(x+1)(x+2) = 0

Można krótko
x+1=0 x+2=0
x=-1 x=-2

Lub rozpisując i licząc deltę
x²+2x+x+2 = 0
x²+3x+2 = 0
a=1 b=3 c=2
Δ=b²-4ac
Δ=3²-4*1*2
Δ= 9-8
Δ = 1
√Δ=1
x₁=(-b-√Δ)/2a
x₁=(-3-1)/2
x₁=-2
x₂=(-b+√Δ)/2a
x₂=(-3+1)/2
x₂=-1

1 5 1