1.Korzystając z podręcznika, zapisz w odpowiedniej kolejności nukleotydy mRNA, a następnie DNA, na których podstawie powstał poniższy fragment białka zbudowany z 6 aminokwasów.
metionina-leucyna-walina-glicyna-seryna-prolina.

2.Uzupełnij korzystając z podanych określeń;
allel, homozygota dominująca, chromosomy homologiczne, DNA, komórki diploidalne, genotyp, chromosomy.

Cechy organizmu są zapisane w......,który tworzy......
Podwójny zestaw chromosomów występuje w...... Pary chromosomów podobne pod względem budowy to...... Każdy z tych chromosomów zawiera po jednym.... danego genu. Dwie dominujące formy tego samego genu tworzą.........Zbiór wszystkich genów organizmu to........

3.Zamaluj odpowiednimi kolorami informacje dotyczące mutacji genowych [zielony]i chromosomowych[żółty];

-zmiana kolejności nukleotydów
-jeden z czynników rekombinacji genetycznej
-pękniecie chromosomu
-zaburzenie odczytywania kodu genetycznego
-zatrzymanie produkcji białka
-zaburzenia podczas podziałów komórkowych.

1

Odpowiedzi

Najlepsza Odpowiedź!
2009-12-26T11:24:24+01:00
2. Cechy organizmu są zapisane w DNA,który tworzy chromosomy.
Podwójny zestaw chromosomów występuje w komórkach diploidalnych. Pary chromosomów podobne pod względem budowy to chromosomy homologiczne. Każdy z tych chromosomów zawiera po jednym allelu danego genu. Dwie dominujące formy tego samego genu tworzą homozygotę dominującą. Zbiór wszystkich genów organizmu to genotyp.

3. Mutacje genowe:

-zmiana kolejności nukleotydów,
-pękniecie chromosomu,
-zaburzenie odczytywania kodu genetycznego.

Mutacje chromosomowe:

-zaburzenia podczas podziałów komórkowych,
-zatrzymanie produkcji białka,
-jeden z czynników rekombinacji genetycznej.
10 3 10