Zad.1.
Wał poruszający się ruchem jednostajnie przyśpieszonym wykonał n=100 obrotów w ciągu t=20 s. Określić prędkość kątową wału przy końcu dwudziestej sekundy, jeżeli w chwili t0=0 wał znajdował się w spoczynku?
Zad.2
Prędkość wylotowa pocisku o masie 40 kg wynosi 600 m/s. Obliczyć średnią siłę parcia gazów prochowych.

1

Odpowiedzi

Najlepsza Odpowiedź!
2009-12-26T11:14:03+01:00
Zad. 1
prędkość kątowa = ilość obrotów ÷ czas
ω = 100 ÷ 20
ω = 5 [1/s]
zad.2
m = 40 kg
v = 600 m/s
F = m * a
F = 600 * 40
F = 24 000 N
2 3 2