Jaką energię przekaże wodzie czajnik elektryczny o mocy 2 kW podłączony do źródła o napięciu
skutecznym 230 V w czasie 3 min, gdy straty energii grzałki szacuje się na 25%. Oblicz koszty zużycia
energii przez grzałkę, jeżelii 1 kWh energii kosztuje 0,42 zł.

1

Odpowiedzi

Najlepsza Odpowiedź!
2009-12-26T12:00:10+01:00
W=P*t=2000W*180s=360000Ws=360kWs=0,1kWh - energia wytworzona przez grzałkę
K=k*W=0,42zł/kWh*0,1kWh=0,042zł - koszt energii
η=Wu*100/W
η=100%-25%=75%
Wu=η*W/100%
Wu=75%*360000Ws/100%=270000Ws=270000J=270kJ - energia przekazana wodzie