Odpowiedzi

  • Użytkownik Zadane
2009-12-26T12:01:18+01:00
Na Pojezierzu Pomorskim nie ma wielu surowców mineralnych. Do jednych z nielicznych należą: sól kamienna, węgiel brunatny i ropa naftowa. Jednakże na tych terenach występują różne formy przemysłu: drzewny i papierniczy, spożywczy, chemiczny. Największym miastem Pojezierza Pomorskiego jest Bydgoszcz leżąca nad rzeką Brdą. W mieście jest silnie rozwinięty przemysł maszynowy i elektromaszynowy, m.in. produkcja narzędzi i obrabiarek, sprzętu okrętowego, teletechnicznego, Zakłady Naprawcze Taboru Kolejowego, a także zakłady rowerowe, oraz budowy maszyn dla przemysłu mineralnego Ponadto przemysł mięsny, papierniczy, gumowy, tekstylny, wytwórnia kabli.

Pojezierze Mazurskie surowców mineralnych nie ma. Gospodarka rybna, a główne to rolnictwo.

Pojezierze wielkopolskie
Region ten posiada bogate złoża węgla brunatnego oraz nieduże, lecz będace tam zasoby ropy naftowej. Eksploatuje się tam ily i glin.Najbardziej znaczące miasta na terenie Pojezierza Wielkopolskiego to Włocławek, który słynie z produkcji porcelany i farb, Inowrocław, gdzie eksploatuje sie sol kamienna i sole potasowo-magnezowe oraz leczniczy Ciechocinek.
15 3 15
Najlepsza Odpowiedź!
2009-12-26T12:07:15+01:00
Pojezierze pomorskie : sól kamienna, węgiel brunatny i ropa naftowa, iły, gliny, piaski i żwiry.

Mazury : torf i kreda jeziorna , borowina, kruszywo naturalne, surowce ilaste do produkcji ceramiki budowlanej i kruszywa lekkiego, piaski kwarcowe

Wielkopolska : węgiel brunatny, gaz ziemny, ropa naftowa i torf, złoża kruszyw, surowców ceramicznych i kredy jeziornej.

15 3 15
2009-12-26T12:46:31+01:00
Pojezierze pomorskie: gaz ziemny, ropa naftowa.
Pojezierze mazurskie: rudy żelaza
Pojezierze wielkopolskie: węgiel brunatny, gaz ziemny, sól kamienna.
10 3 10