Odpowiedzi

2009-12-27T09:37:12+01:00
BACHELARD Gaston : Wyobraźnia poetycka : wybór pism / przeł. Henryk Chudak, Anna Tatarkiewicz. - S. 301-330 : Dom rodzinny i dom oniryczny

BENEDYKTOWICZ Danuta, BENEDYKTOWICZ Zbigniew : Dom w tradycji ludowej. - Wrocław : "Wiedza o Kulturze", 1992

CZERMIŃSKA Małgorzata : Dom w autobiografii i powieści o dzieciństwie // W: Przestrzeń i literatura : studia / pod red. Michała Głowińskiego i Aleksandry Okopiń-Sławińskiej. - Wrocław : Zakł. Nar. im. Ossolińskich 1978. - S. 229-252

DOM we współczesnej Polsce : szkice / pod red. Piotra Łukasiewicza i Andrzeja Sicińskiego. - Wrocław : "Wiedza o Kulturze", 1992

DZIUROWA Krystyna : Literatura w motywach : Poradnik Licealisty. - Warszawa : Wydawnictwo "KRAM", 2003

LEGEŻYŃSKA Anna : Dom i poetycka bezdomność w liryce współczesnej. - Warszawa : Wydaw. Nauk. PWN, 1996

PRZESTRZEŃ i literatura : studia / pod red. ruchała Głowińskiego i Aleksandry Okopień-Sławińskiej. - Wrocław : Zakł. Nar. im. Ossolińskich, 1978ARTYKUŁY Z CZASOPISM

BALUCH Alicja : Obraz domu w najnowszej poezji polskiej // Wychowanie w Przedszkolu. - 1991, nr 1, s. 12-17

BOROSA Ewa : Dom jako wartość // Język Polski w Szkole dla klas IV-VI. - 1999/2000, nr 3, s. 76-84
Stereotyp domu w kanonie lektur dla szkoły podstawowej.

BRZÓSTOWICZ Monika : Dom rodzinny w "Dolinie Issy" : obecność i wartość // Pamiętnik Literacki. - 1997, z. 2, s. 13-32
Wizerunek domu i kategoria rodzinności w literaturze Czesława Miłosza.

BRZÓSTOWICZ Monika : Temat : Rodzina // Polonistyka. - 1994, nr 4, s. 203-208

BRZÓSTOWICZ Monika : "W sześcioletnim planie trzeba szczęśliwych ro­dzin" : o wizerunku rodziny w prozie realizmu socjalistycznego // Pamiętnik Literacki. - 1995, z. 3, s. 45-68

CHAŁOŃSKA Joanna : Człowiek, dom i świat w twórczości Mikołaja Reja i Jana Kochanowskiego // Język Polski w Szkole Średniej. - 1995/96, z. 1, s.44-58

CICIAK Anna : Dom w inicjacji kulturalnej uczniów klasy IV // Język Polski w Szkole dla klas IV-VIII. - 1996/1997, z. 1, s. 17-22

FEDOROWICZ Agnieszka : Dom, rodzina : motyw numeru // Cogito. - 2002, nr 15, s. 27-33
Wpływ domu rodzinnego na jednostkę - ujęcie tematu na maturze.

FILEK Jacek : Dom Tischnera // Znak. - 2004, nr 5, s. 69-76
Motyw domu w twórczości filozoficznej.

GÓRSKA B. : Jeżeli nie "Nad Niemnem" - to co zamiast? // Polonistyka. - 1994, nr 4, s. 227-231
Dom i rodzina w powieści E.Orzeszkowej

HERNASOWA M. : Tematy rodzinne w szkole - dziś i parę epok temu // Polonistyka. - 1994, nr 4, s. 216-218

KSIAŻEK-SZCZEPANIKOWA Aniela : Dom - czyli od Ani znikąd do Ani z Zielonego Wzgórza // Język Polski w Szkole dla kl. IV-VIII. - 1996/97, z. 1, s.47-57

LEGŻYŃSKA Anna : Dom w kulturze // Polonistyka. - 1994, nr 4, s. 197-202

LEGEŻYŃSKA Anna : Dom w poezji // Polonistyka. - 1995, nr 6, s. 409-414

LEGEŻYŃSKA Anna : Edukacja polonistyczna wobec historii literatury // Polonistyka. - 2002, nr 6, s. 341-346
Dom symbolem dziedzictwa tradycji i kultury.

MOTWICKA D. : U Borejków i nie tylko tam // Polonistyka. - 1994, nr 4, s. 223-226
W art. o lekcjach nt. domu rodzinnego na podstawie utworów: "Nasza szkapa" M. Konopnickiej, "Kwiat kalafiora" M. Musierowicz, "Ania z Zielonego Wzgórza" L. Montgomery.

ORGANOWSKA Elżbieta : Mój i nasz dom - na podstawie "Pieśni o domu" M. Konopnickiej // Drama. - 1999, z. 29, s. 25-26
Określenie problemu:

• Konszachty z siłami nieczystymi jako motyw często występujący w tekstach kultury
• Odpowiedź na pytanie kim jest szatan?

Kolejność prezentowanych argumentów:

1. Biblia- dzieło kształtujące wyobrażenie o siłach nieczystych.

• Powszechność motywu kuszenia Adama i Ewy.
• Szatan- kusiciel Syna Bożego.
• Szatan jako partner Boga w zakładzie o dusze Hioba.


2. Szatan w średniowieczu.


• Wizerunek szatana na obrazie pt. „Kwatera Ołtarza” malarza małopolskiego z roku około 1500.
• Średniowieczna wizja piekła i szatana w malarstwie Hansa Memlinga, Dirka Boutsa, Hieronima Boscha.

3. Makbet- postać szatana kierującego ludzkim życiem


4. Faust- szatan pierwotny element świata, motyw zakładu Boga z szatanem


5. Dziady cz. III


• Szatan w ludzkiej skórze- car
• Szatan uosobienie zła, przeciwnik Boga
• Szatan- sprawca szaleństwa i opętania


6. Motywy faustyczne w polskich legendach o Borucie i w balladzie A. Mickiewicza „Pani Twardowska”.


7. Cierpiący szatan młodopolski ( poezja Micińskiego i Staffa)


8. Niezwykłość obrazu szatana w powieści Michaiła Bułchakowa pt. „Mistrz i Małgorzata”.


Wnioski:

• Wyjaśnienie terminu „diabolis”

• Aktualność treści zawartych w przywołanych przykładach.
Bibliografia przedmiotu:

• Zygmunt Hajkowski, Boruta w literaturze pięknej, Prace Polonistyczne, 1937, s. 53-84
• Władysław Kopaliński, Słownik mitów i tradycji kultury Piw, Warszawa 1996
• Michał Rożek, Diabeł w kulturze polskiej. Szkice z dziejów motywu i postaci, Wydawnictwo Naukowe PWN, Warszawa- Kraków 1993
• Leszek Kołakowski, Rozmowy z diabłem, Prószyński I S-ka, Warszawa 2005
Bibliografia podmiotu:

• Biblia
• W. Szekspir, Makbet,
• J.W.Goethe , Faust,
• A. Mickiewicza, Dziady cz. III,
• K.W. Wójcicki, Boruta,
• A. Mickiewicz, Pani Twardowska,
• L. Staff, Deszcz jesienny,
• T. Miciński, Lucyfer,
• M. Bułhakow, Mistrz i Małgorzata,

proszę ;)
1 5 1