Pluton krąży wokół Słońca. Jedno okrążenie trwa 90 000 dni. Przyjmij, że jego orbita ma kształt okręg. Oblicz promień tego okręgu, wiedząc, że Pluton dziennie pokonuje drogę mającą długość około 4,1 × 10 do 5

a) 5,876 × 10 do 9 km
b) 58 760 000 km
c) 65 000 000 000 km

proszę o obliczenia

1

Odpowiedzi

Najlepsza Odpowiedź!
2009-12-26T13:49:19+01:00
W ciągu jednego dnia pokonuje: 4,1*10⁵ km
w ciągu 90 000 dni pokona : 9*14⁴* 4,1*10⁵ = 369*10⁸ km
s = O = 2π r
r = s/2π
r = 369*10⁸ km / 6,28 ≈ 5876000000 km = 5876*10⁶ km = 5,876 × 10⁹ km

odp a